Lokalområdet

Naturbørnehuset Søstjernen. Den integrerede institution i Hjortdal for 0-6 årige.  Nørtorupvej 2, 9690 Fjerritslev. Telefon: 22 96 90 19. Mail: mail@søstjernenhjortdal.dk  Hjemmeside: https://søstjernenhjortdal.dk/ Facebook: https://www.facebook.com/Naturbornehusetsostjernen/ 


Hjortdal Købmand. Hjortdalvej 142, 9690 Fjerritslev. Telefon: 98 21 70 16. Mail: Info@hjortdalkobmand.dk . Hjemmeside: http://www.hjortdalkobmand.dk/ Facebook: https://www.facebook.com/Hjortdalkoebmand?fref=ts 


Sognepræst. Lotte Sandøe Heftye, Østergade 61, 9690 Fjerritslev. Telefon 51 85 05 11. Mail: lshe@km.dk Hjemmeside: http://sogn.dk/hjortdal/


Han Herred Havbåde. Slettestrandvej 162, 9690 Fjerritslev. Mail: info@havbaade.dk. Hjemmeside: http://www.havbaade.dk/ Facebook: https://www.facebook.com/HanHerredHavbaade/


Husmoderforeningen. Kontaktperson: Ditte Nørager. Mail: ditte@fnor.dk. Facebook: https://www.facebook.com/groups/1492063301073248/


Slettestrand Trail Builder Laug. Formand: Kristian Skjødt. Facebook: https://www.facebook.com/groups/318950698238274/


Destination Svinkløv-Slettestrand. Varetager udviklingen, koordineringen og samarbejdet om turismen i området. Formand: Kirsten Monrad Hansen (Pipsen).


Gamle billeder og nostalgi fra Hjortdal, Svinkløv og Slettestrand. Offentligt Facebookgruppe. https://www.facebook.com/groups/223218668027755/?fref=ts


Køb, salg og leje af helårsboliger i Hjortdal-Slettestrand-Svinkløv.

Facebookgruppe.

(2) køb salg og leje af helårsboliger i hjortdal-slettestrand-svinkløv – søgeresultater | Facebook


Er der en forening eller anden kontakt du synes burde på denne liste, kan du blot kontakte Lotte Engelbrecht